OBJAVA POPRAVKOV DOKUMENTACIJE 1. JAVNEGA POZIVA za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v letu 2017

datum: 15.09.2017

kategorija: Javni pozivi LAS 2014-2020

LAS V objemu sonca objavlja POPRAVEK št. 1:  

            - na str. 3: reference partnerja operacije; ali je partner član LAS; podpis partnerja/odgovorne osebe

            - na str. 18: zaporedna številka: 7. 4. Zagotavljanje sredstev za izvedbo projekta  

 

Dodan dokument: