Objava 1. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca za leto 2016

datum: 25.11.2016

kategorija: Javni pozivi LAS 2014-2020

Lokalna akcijska skupina LAS V objemu sonca v petek, 25. novembra 2016 objavlja 1. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za leto 2016.

Javni poziv bo odprt do petka, 3. februarja 2017 (do 13. ure – v primeru osebne dostave).

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Brda, Mestne občine Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba v programskem obdobju 2014-2020 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: EKSRP) znaša 315.684,00 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša največ 70 %.

Za operacije s celotno vrednostjo do 10.000,00 evrov, znaša sofinancirane iz EKSRP 80% upravičenih stroškov.
Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen 25. 11. 2016.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica do 3. 2. 2017 (velja datum pošiljanja) ali osebno dostaviti v pisarno vodilnega partnerja na naslovu RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica do 3. 2. 2017 do 13.00 ure.
Obdobje upravičenosti stroškov:

Upravičeni stroški za izvedbo operaciji sofinanciranih iz EKSRP so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobri izvajanje operacije.

Na podlagi spremenjene Uredbe CLLD so upravičeni tudi splošni stroški, nastali po 1. 1. 2014.

Informacije o javnem pozivu:

Vsak delovni dan od 8:30 do 13:30 ure:

  • po elektronski pošti: fabijana.medvescek@rra-sp.si ali amelija.skomina@rra-sp.si
  • po telefonu: 05 330 66 81 ali 05 330 66 90
  • na sedežu LAS V objemu sonca, v pisarni vodilnega partnerja RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica

Zadnja vprašanja bodo možna do 29. 1. 2017.

Razpisna dokumentacija:
  1. 1. JAVNI POZIV za izbor operacij LAS V objemu sonca za leto 2016.pdf,      SPREMEMBA - 1. JAVNI POZIV za izbor operacij LAS V objemu sonca za leto 2016.pdf
  2. PRIJAVNI OBRAZEC 1. JAVNEGA POZIVA za izbor operacij LAS V objemu sonca za leto 2016 (s prilogami).docx
  3. Priloga 1 StroškovnI načrt operacije.xls
  4. Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, 27.5.2016.PDF
  5. Seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije in katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije.pdf
  6. Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemejo podporo iz PRP.pdf

 

 

Drugi dokumenti:

Vprašanja in odgovori.docx

Primer_izpolnjenega_Stroškovnega načrta operacije.xls

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD.docPRILOGA_1_casovnica.xls