Vzpostavitev digitalne baze izdelkov in pričevanj oblikovalca Oskarja Kogoja - projekt LAS

Oskar Kogoj je eden izmed slovenskih najvidnejših (industrijskih) oblikovalcev sodobnega časa. Danes je širši javnosti poznan predvsem kot umetnik oziroma oblikovalec dekorativnih izdelkov, ki jih promovira prodajna galerija v Mirnu. Njegov opus del pa obsega precej širši spekter oblikovanja.

Datum začetka: 01.09.2021
Datum konca: 30.06.2023

Sredstva ESRR: 66.342,82 EUR
Lastna sredstva: 19.722,63 EUR
Celotna sredstva: 86.065,45 EUR

Nosilec: LAS V objemu sonca

Partnerji:
Galerija Oskar Kogoj Nature Design Katjuša Kogoj Mužina s.p.
Turizem Miren – Kras,
Goriška knjižnica Franceta Bevka,
Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske

 

Cilji operacije je implementacija Kogojevega koncepta oblikovanja intehnološkihinovacij,možnostrazvijanja potencialov, idej in prenosa znanja, dvigkvalitete življenja,možnostrazvoja novihposlovnihpriložnosti, ki se navezujejona ta del turizma ter produkte - učna pot poteka procesa oblikovanja.