Potrjen LAS V objemu sonca

datum: 19.09.2016

kategorija: Novice

LAS V objemu sonca je z Odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 13. 9. 2016 pridobil status POTRJENE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE (LAS) ZA OBDOBJE 2014–2020.

Z Odločbo o potrditvi je LAS V objemu sonca upravičen do koriščenja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sredstva bo LAS V objemu sonca koristil za izvajanje Strategije lokalnega razvoja.

Operacije oziroma projekti se bodo izvajali na osnovi javnih pozivov, ki jih bo LAS V objemu sonca pripravil in objavil na svoji spletni strani in na spletnih straneh vključenih občin. Upravičenci bodo sredstva lahko koristili na osnovi izbranih in potrjenih operacij vse do leta 2023.

Zato bomo predvidoma v novembru 2016 objavili prvi javni poziv za pridobitev operacij s katerimi se uresničuje Strategija lokalnega razvoja.

Ob uspešni pridobitvi statusa potrjene LAS se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste na kakršen koli način sodelovali pri pripravi razvojne strategije, saj je bilo delo in vaše sodelovanje opravljano zelo dobro.