Navodila za izvajanje in poročanje

Na tem mestu bomo po zaključku vsakega javnega poziva za izbor operacij objavili navodila za izvajanje operacij in navodila za poročanje. Besedilo je v pripravi.